Uncategorized

Digital strategi – Hva er viktig?

D

I motsetning og noe likhet til den ordinære markedsstrategien tar digital strategi for seg ulike kanaler og virkemidler som kun omhandler digitale medier. For enhver bedrift er det viktig å ha en unik digital strategi som passer for den spesifikke bedriften. I korte trekk kan vi si at det dreier seg om hvordan man kan bruke sosiale medier eller nettet generelt for å nå målene bedriften ønsker.

Kunden i fokus

Ikke minst er det like viktig å følge med på hva kundene ønsker og hele tiden være oppdatert på hva som skjer. Det digitale har i lengre tid vært i stor vekst og utviklet seg enormt. For bedrifter som ikke har stort fokus på endringer, blir fort utdatert og får lite ut av å befinne seg på nettet. For å være interessante og relevante er det opp til markedsansvarlige i bedriften å gjøre de beste investeringene for å holde seg oppdaterte. Å gjøre kundereisen enkel slik at brukerne returnerer til deres nettside.

Kilde: (Chaffey 2016, 60)

Miljøet rundt bedriften – kontroll og ikke kontroll

For å nå målene i en digital strategi er det viktig å følge med på elementene rundt organisasjonen.

Dette inkluderer i all hovedsak to hovedelementer «micro-environment» og «macro-environment».

Micro-environment tar for seg stakeholders og kunden. Det kalles for den operative delen og tar for seg hvordan disse faktorene påvirker bedriften. Hvordan få leverandører, kunder og andre stakeholders tilfredsstilt.

Macro-environment er ofte kalt for «the remote enviroment» og består av eksterne elementer. Altså faktorer som ikke bedriften har mulighet til å kontrollere. For eksempel politikk, økonomi og miljø.

Et verktøy som gjør det lettere å forstå bedriftens «environment» er situasjonsanalyse. En situasjonsanalyse består av å kartlegge målets betingelser og ulike forutsetninger. Dette er et viktig verktøy for å konkurrere effektivt og gjør det lettere å få en grunnleggende oversikt.

Kilder:

Chaffey, Dave og Fiona, Ellis-Chadwick. 2016. “Digital Marketing: Strategy, implementation and practice”. 6 utg. UK: Pearson education limited.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *