Uncategorized

Nyttigheten av Google Analytics

I den siste gruppeeksamen i Varehandel og digital markedsføring har vi i oppgave å beskrive analysene i Google Analytics og skrive noe om hvorfor disse er nyttige.

Google Analytics er et viktig målingsverktøy som analyserer all trafikk på nettstedet ditt. Ved hjelp av Google Analytics har du muligheten til å tallfeste ulike tiltak du gjør for bedriften din, som for eksempel ulike kampanjer og eventuell markedsføring. Verktøyet er viktig i forhold til å måle avkastning og lønnsomhet.

Vi har valgt å ta i bruk Google Merchandise Store å analysere, som er google sin egen nettbutikk for ulike type merch produkter. Når vi tatt i bruk analyseverktøyet så har vi tatt for oss de viktigste analysene under de ulike modulene.

Audience Overview

Ved hjelp av Audience Overview kan vi se hvor mange antall publikum vi har innom nettsiden fra tidsrom 1.januar til 31.mai. Vi kan se på analysen at det er mest trafikk inne på nettsiden i ukedagene, og at tallene minker i helgene. Dette kan være nyttig å vite, med tanke på når man skal føre ulike kampanjer og heller kjøre disse i ukedagene.


Vi kan også se at en stor andel besøkende er nye og at det ikke er en stor andel faste besøkende. Hele 41.28% på fluktfrekvensen, som tilsvarer at en stor andel forlot nettsiden øyeblikkelig. Gjennomsnittstiden brukeren bruker på nettsiden er 2 minutter og 59 sekunder. Noe som tilsvarer at de fleste er veldig raskt inn og raskt ut. Den største andelen besøkende kommer fra USA.

Dette er nyttig for bedriften/tjenesten fordi man kan plukke med seg relevant informasjon i forhold til hvilke type tiltak man kan gjøre for å holde interessen lenger hos brukerne. Her kan det være lurt å fokusere på førsteinntrykket, og prøve å minske fluktfrekvensen ved å skape et blikkfang og vekke interesse.

Som nevnt tidligere har vi valgt google Merchandise Store på grunn av lite trafikk på bloggene våres. Derfor kan det være interessant se på hvordan nettbutikken stilte seg i forhold til målgrupper. Det er interessant at gruppen «menn» er betydelig større enn «kvinner». Samtidig er det en forholdsvis stor gruppe kvinner som også besøker nettsiden. Antatt kan det være flere menn på grunn av mindre brukervennlighet overfor kvinner, eller at produktet er mer rettet mot menn. Som for eksempel nettsidens brukervennlighet i forhold til hva kvinner og menn har av preferanser. Alder er også en faktor som skiller seg ut. Vi ser at det er stor pågang i alderen 25-34 i forhold til de andre. Vi antar at dette kan være på grunn av lite kunnskap om butikken og interesse for produktet/tjenesten.

Dette vil være et nyttig verktøy for de som ønsker å enten benytte en spesifisert målgruppe eller som ønsker å utvide målgruppen sin. Her kan de få svar på om for eksempel en kampanje fungerer som ønsket på den målgruppen de ønsker eller ikke.

Vi ønsket å se nærmere på mobiltrafikk i forhold til hvor mange som bruker nettbutikken via mobiltelefon. Dette gjorde vi ved å legge inn et segment (Mobil trafikk). Hvor vi får opp en ekstra graf, som viser mobiltrafikken (den oransje grafen) sammenlignet med den ordinære grafen..

Dette var interessant for oss fordi vi så hvor lave tallene var via besøk på mobiltelefon. Vi stiller oss undrende til hvorfor tallene er såpass lave, siden det er sjeldent man ikke besøker nettsider man vanligvis gjør via datamaskin på mobiltelefon.

Samtidig er det ofte lettere å besøke akkurat nettbutikker på pc, fordi det er mer oversiktlig i forhold til bestillinger. Nettbutikker er ofte lettere å designe på en oversiktlig måte, fordi man har mer plass å ta av. Slik at man får et penere og mer oversiktlig design. På en mobiltelefon blir ofte formatet veldig lite og kan oppleves rotete og uorganisert. Dette resulterer i at det nettsiden ikke oppleves som brukervennlig på telefon og blir derfor mest brukt via datamaskin.

I grafen ser vi også noen oppsving i brukere. Dette kan skyldes ulike ads med kampanjer eller reklame brukeren har fått opp mobiltelefonen som de har trykket seg inn via.

For de som ønsker å skape større trafikk på mobiltelefon er dette et nyttig verktøy, nettopp fordi man ser fort om det fungerer for brukerne eller ikke. Kontroll på hvor mange som bruker nettsiden deres på telefon og når det eventuelt snur.

Den største andelen besøkende kommer fra organic search, som tilsier at den besøkende søker direkte i søkefeltet. Dette vil si at brukerne har god kjennskap til nettbutikken i og med at de ikke bruker andre søkemotorer for å besøke nettbutikken, men derimot egne preferanser.

De resterende søkende går mest i direkte søk, altså søk gjennom en søkemotor som for eksempel Google og deretter klikker seg videre gjennom dette, og klikk hyperlinker. Hyperlinker er en link som kan være ett ord, en setning, eller et bilde man trykker på for så å bli sendt videre til en annen nettside.

For bedrifter som lurer på om de går gjennom andres preferanser eller er ledende ene og alene, vil dette være nyttig. Også om man ønsker å vite hvordan brukere finner deg. Altså via andre eller hvordan de finner akkurat deg.

Kampanje tracking på Google Analytics er et godt verktøy for å finne ut fra hvilken kilde brukerne oppdager nettsiden din fra. Dette brukes til å finne ut fra hvilken online kampanje folk klikker seg inn fra. På Google Merchandise Store så er det “Data Share Promo”, “Apparel” og “Youtube” som stiller sterkest innenfor klikk direkte til nettsiden. Vi kan også se hvor mange som forlater siden etter å ha trykket på de ulike kampanjene (bounce rate). Dette kan være til stor hjelp for å se hvor bedrifter bør befinne seg, for å markedsføre seg selv.

Stort verktøy å bruke om man er interessert i hvordan reklamer/kampanjer fungerer hos ulike aktører og hvordan de fungerer på kunden/brukeren. Her kan bedrifter også finne ut av hvor det er mest lønnsomt å markedsføre seg selv.


Kilder:

https://analytics.google.com/analytics/web/?utm_source=demoaccount&utm_medium=demoaccount&utm_campaign=demoaccount#/report/visitors-actives/a54516992w87479473p92320289/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *